top of page

Privacyverklaring

Versie 2.0 - november 2022

Over het privacybeleid van Happy Mug Studio

Happy Mug Studio hecht veel waarde aan de privacy en bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten, vrijwilligers en cliënten van de Happy Mug Dagbesteding. Wij verwerken daarom uitsluitend persoonsgegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Happy Mug Studio gaat zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en over jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld en verwerken deze informatie in overeenstemming met de voorwaarden die hieraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website www.happymugstudio.com en de daarop ontsloten dienstverlening van Happy Mug Studio. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24 november 2022. Met het publiceren van een nieuwe versie van de privacyverklaring vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

In deze privacyverklaring staat beschreven welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden gedeeld kunnen worden. Ook informeren wij je op welke wijze Happy Mug Studio jouw gegevens opslaat, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.  

 

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring dan kun je altijd even contact opnemen Barbara van de Sanden. Zij is als eigenaar van Happy Mug Studio aangesteld als privacyverantwoordelijke. Haar contactgegevens vind je aan het einde van deze privacyverklaring.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens of privacygevoelige informatie die betrokkene aan Happy Mug Studio verstrekt, op zowel digitale als niet-digitale wijze en die zijn bestemd om de opgenomen te worden in een (klanten)bestand.

 

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is Happy Mug Studio verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Happy Mug Studio zelf kiest welke persoonsgegevens er worden verstrekt, het doel voor deze verwerking en de manier waarop deze gegevens worden verwerkt vaststelt. Happy Mug Studio is verantwoordelijk voor een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens of privacygevoelige informatie.

Welke gegevens worden er verwerkt?

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de persoonsgegevens inzichtelijk zijn.

 

Als je via de website van Happy Mug Studio een bestelling plaatst, gebruiken wij van jou de volgende persoonsgegevens om jouw bestelling goed te kunnen verwerken en leveren:

  • jouw voor- en achternaam;

  • (indien van toepassing) jouw bedrijfsnaam;

  • jouw adres- en woonplaatsgegevens en de gegevens van een eventueel afwijkend bezorgadres/factuuradres;

  • jouw e-mailadres;

  • jouw telefoonnummer;

  • jouw betalingsgegevens.

 

De persoonsgegevens die je ten behoeve van de dienstverlening van Happy Mug Studio aan ons beschikbaar stelt, worden gedeeld met enkele derden, die hieronder nader worden gespecificeerd. In verband met de fiscale bewaarplicht zullen persoonsgegevens voor de duur van tien jaar worden bewaard op de beveiligde servers van onze webwinkelprovider.

 

Het is mogelijk om via de website van Happy Mug Studio een contactformulier en een inschrijfformulier voor de Happy Mug Dagbesteding te versturen. Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en je goed te woord te kunnen staan, vragen wij om jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Happy Mug Studio zal deze informatie bewaren totdat wij er zeker van zijn dat jouw verzoek om contact of inschrijving voldoende is beantwoord of in behandeling is genomen en je tevreden bent met onze reactie.

Wie zijn de derden waaraan mijn gegevens worden verstrekt?

Zoals hiervoor beschreven werkt Happy Mug Studio dus met een aantal derden samen die eerdergenoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen, ten behoeve van het verwerken en leveren van een door jou bij ons geplaatste bestelling. Voor de verwerking en levering van de bestellingen werken wij samen met:

Webwinkelsoftware via Wix.com

De webwinkel van Happy Mug Studio is ontwikkeld met de software van Wix.com Netherlands B.V. (hierna: Wix.com). Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met Wix.com gedeeld. Wix.com heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wix.com is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Wix.com maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Wix.com behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhostingdienst en e-maildiensten via Wix.com

Happy Mug Studio neemt webshostingdiensten en e-maildiensten af van Wix.com. Wix.com verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan Wix.com metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Wix.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wix.com is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht tot geheimhouding.

 

Happy Mug Studio verstuurt haar nieuwsbrieven en transactionele e-mails met behulp van onze webwinkelsoftware Wix.com. Alle bevestigingsmails die jij ontvangt via onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Wix.com. Wix.com zal jouw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, ziet u de ‘unsubscribe’-link. Als je hierop klikt dan zal je geen e-mailberichten meer via onze website ontvangen, maar let op: dit kan de functionaliteit van onze website en webwinkel ernstig verminderen! Door Wix.com worden persoonsgegevens beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. Wix.com maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt Wix.com informatie over jou als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Deze gegevens worden voor de duur van 30 dagen bewaard. Wix.com behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Regulier zakelijk e-mailverkeer via Microsoft Outlook

Happy Mug Studio maakt voor haar reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft Outlook. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw gegevens en die bij de Happy Mug Studio betrokken personen zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft Outlook heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betaalmethode via Mollie

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in de webwinkel van Happy Mug Studio, maken wij gebruik van het platform van Mollie.  Als je jouw bestelling via de website van Happy Mug Studio afrondt, dan kun je een betaalmethode selecteren. Kies je voor ‘Vooraf overmaken’, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het overmaken van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Happy Mug Studio. Kies je echter voor betalen via iDEAL of achteraf betalen via Klarna, dan neemt Mollie het betaalproces van jouw bestelling van ons over. Mollie zal enkel de persoonsgegevens van jou vragen en verwerken die nodig zijn om de betaling aan Happy Mug Studio met succes af te ronden. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden (zoals Klarna) inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Gecontracteerde bezorgdiensten: DPD en PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst, dan is het onze taak om jouw bestelling bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD en PostNL voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres- en woonplaatsgegevens met DPD en Post NL delen. Zowel DPD als PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD of PostNL onderaannemers inschakelt, stelt DPD of PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Vrijblijvende beoordelingen via Google

Happy Mug Studio verzamelt reviews via Amerikaanse bedrijf Google. Als jij een review achterlaat via de Google-bedrijfspagina van Happy Mug Studio, dan ben je verplicht om jouw Google-gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. Google deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. Google publiceert jouw Google-gebruikersnaam eveneens op de Google-bedrijfspagina van Happy Mug Studio. In sommige gevallen kan Google contact met jou opnemen om een toelichting te geven op jouw review. In het geval dat wij jou uitnodigen om een review achter te laten, dan sturen wij een link naar de Google-bedrijfspagina van Happy Mug Studio. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Google toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Administratiekantoor L.M. Weeda V.O.F. te Schiedam (hierna: de boekhouder). Wij delen jouw naam, adres- en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling en betaling met de boekhouder. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Deze persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. De boekhouder is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. De boekhouder gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Happy Mug Studio gebruikt jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je aan Happy Mug Studio verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als jij jouw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief, dan vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

In voorkomende gevallen kan Happy Mug Studio op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Happy Mug Studio genoodzaakt jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Automatisch verzamelde gegevens en cookies

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website zullen worden verwerkt met het doel om de dienstverlening van Happy Mug Studio te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn géén persoonsgegevens.

Als je onze website voor het eerst bezoekt, zal je worden gewezen op de mogelijkheid om ‘cookies’ te accepteren of te weigeren. Het is mogelijk dat sommige functies en services op de website van Happy Mug Studio niet (juist) functioneren als ‘cookies’ zijn uitgeschakeld. In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Happy Mug Studio gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Happy Mug Studio verzamelt informatie over jouw surfgedrag en deelt deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (“Adwords”) en overige Google-diensten en -producten.

Bewaartermijn

Happy Mug Studio bewaart jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft, zullen wij dit opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Andere personen dan de privacyverantwoordelijke hebben na eerdergenoemd vergeetverzoek gen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die naar aanleiding van jouw opdracht zijn vervaardigd gedurende de bewaartermijn.

Inzage, wijzigen, beperken en verwijderen van jouw gegevens

Als je vragen hebt of je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben verwerkt, dan kun je hierover altijd contact opnemen met de privacyverantwoordelijke. Haar contactgegevens vind je onderaan deze privacyverklaring.

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als klant van Happy Mug Studio bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je kunt beroepen op deze rechten. In beginsel sturen wij – om misbruik te voorkomen – afschriften en kopieën van jouw gegevens uitsluitend naar jouw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen om je te legitimeren. Happy Mug Studio houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen ons systeem hanteren.

Wij wijzen je erop dat je te allen tijde het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Zoals hierboven beschreven is op de verwerking van jouw persoonsgegevens de AVG van toepassing. Op grond van die verordening heb jij als klant van Happy Mug Studio de hieronder genoemde rechten.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Happy Mug Studio verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de privacyverantwoordelijke. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd dan sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Happy Mug Studio verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de privacyverantwoordelijke. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd dan sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Happy Mug Studio verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de privacyverantwoordelijke. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd dan sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt, totdat de beperking door jouzelf wordt opgeheven.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Happy Mug Studio verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de privacyverantwoordelijke. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd dan sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Happy Mug Studio in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Happy Mug Studio. Als jij bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond, dan zullen wij de afschriften en/of kopieën van de gegevens die Happy Mug Studio verwerkt of laat verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Happy Mug Studio verwerkt jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is? Neem dan contact op met de privacyverantwoordelijke.

Heb je een klacht over de manier waarop Happy Mug Studio met jouw persoonsgegevens omgaat, dan horen wij dat graag zodat wij samen met jou op zoek kunnen gaan naar een geschikte oplossing. Ben je van mening dat Happy Mug Studio jou niet op de juiste manier helpt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt op de website van de toezichthouder (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/) lezen hoe een klacht bij hen kan worden ingediend.

Wijzigingen in het privacybeleid van Happy Mug Studio

Happy Mug Studio behoudt te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Je kunt altijd de meest recente versie van het privacybeleid vinden op de website van Happy Mug Studio. Als een nieuwe versie van de privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan op de hoogte per e-mailbericht.

Contactgegevens Happy Mug Studio

De door Happy Mug Studio aangestelde contactpersoon privacyzaken is Barbara van de Sanden. Zij is naast privacyverantwoordelijke tevens de eigenaresse van Happy Mug Studio.

Je kunt Happy Mug Studio, in het bijzonder Barbara van de Sanden, op werkdagen (tussen 09.00 en 17.00 uur) bereiken op telefoonnummer +31620666671 en het e-mailadres happymugstudio@outlook.com.

bottom of page